Informatie

Op initiatief van enkele bestuursleden van de vereniging  "Rekkens Volksfeest" werd in 1945 de folkloristische dansgroep "De Plaggenmeijers" opgericht.

De naam is ontleend aan het plaggen maaien of plaggen steken. Deze plaggen werden gebruikt in de stallen en als mest op het land.

Tweemaal per maand oefenen we de dansen op muziek van accordeon en trekzak. De meeste dansen stammen uit de tijd vr 1900 en beelden vaak iets uit, zoals een ruzietje tussen twee geliefden.

We dansen in de streekdracht uit dezelfde periode. De knipmutsen van de dames vallen daarbij op. Naast het daagse tenue, treedt de dansgroep ook op in de zondagse dracht. Hierbij worden de geruite schorten verwisseld voor een zijden schort en maken de witte klompen plaats voor schoenen. Tijdens optredens kan op een humoristische wijze een klederdrachtshow verzorgd worden met diverse bijbehorende attributen.

 

               

NL

GB F  D