Presentatie jubileumboek

Verslag presentatie jubileumboek 75 jaar Folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers

 

Op 12 sept.
2021 was het dan eindelijk zover…

Na een periode van brainstormen, eindredacteur vinden, taken verdelen en archieven doorspitten
ligt er een prachtig jubileumboek. Vooral door de aansturing van Peter Rutgers, amateurhistoricus en schrijver van meerdere boeken, is het een informatief boek geworden over de geschiedenis van onze dansgroep, maar ook van Rekken en de folklore in het algemeen.

Gepland was een Folkloristisch Festival in het prachtige Openluchttheater van Eibergen.

Verschillende groepen hadden hun medewerking al toegezegd, maar door de Corona moesten de
plannen gewijzigd worden. Uiteindelijk wordt besloten de presentatie in besloten kring te laten plaatsvinden.

Het eerste exemplaar van het boek wordt tijdens deze presentatie overhandigd aan de burgemeester van Berkelland, de heer Joost van Oostrum.

 

 

Onze  voorzitter Rikie Scholte van Mast vertelt over de geschiedenis van De Plaggenmeijers, de eerste reizen, de festivals en over de kinderdansgroep De Drèjtöllekes. Het samen schrijven van dit boek koste veel energie en tijd, maar was ook leerzaam. Het is de inzet van de ereleden en leden die deze geschiedenis gevormd hebben en het schrijven van dit boek mogelijk gemaakt hebben.

Burgemeester Joost van Oostrum geeft aan dat folklore verbroedering en verbondenheid betekent. Het is belangrijk om de geschiedenis en cultuur van de streek waar je woont is te bewaren.

Het dansen zelf is niet zijn ding, maar hij zou wel mee willen als tolk, zoals ook in de eerste jaren vertegenwoordigers van de gemeente mee gingen op reis.

De voorzitter Federatie Folkloristische Groepen Nederland de heer Rob Posthumus uit zijn bewondering voor het prachtige boek waarin zoveel geschiedenis van onze folklore wordt beschreven. Hij geeft aan dat we als dansgroepen moeten meegaan met onze tijd om bestaansrecht te behouden en nieuwe leden te werven.

Het is belangrijk nieuwe wegen in te slaan en noemt het leggen van contact met inwoners van andere landen die in onze streek komen wonen. Verbinding zoeken met andere culturen. Ook het zoeken naar andere mensen die de folklore kunnen promoten. Hierbij wordt de naam Bennie Jolink genoemd.

Laatste spreker van deze middag is de heer Peter Rutgers (eindredacteur). Hij vertelt over de onderlinge samenwerking van de auteurs en de verschillende ideeën over de inhoud van het boek. Evenals Louis van Gaal moest hij de auteurs op één lijn krijgen. 

Dit leidde tot meningsverschillen en strubbelingen, maar heeft uiteindelijk geleid tot dit prachtige boek, waar de folklore trots op mag zijn.

Boekpresentatie7hoog

Met dank aan alle auteurs en medewerkers die deze presentatie tot een succes maakten, sluit onze voorzitter het officiële gedeelte. Aansluitend wordt nog gezellig nagepraat onder het nuttigen van een drankje en hapje.

 Het jubileumboek is prachtig geworden en we zijn er trots op, maar deze middag heeft ons er ook bewust van gemaakt dat we onze folklore breder bekend moeten maken en op een andere manier moeten uitdragen. Niet meer alleen onze standaard dansen, maar er een boeiend programma van maken met zang, verhalen en sketches. Misschien kostuums uit latere tijden toevoegen, zodat meer verscheidenheid ontstaat.

Met de laatste zin uit het jubileumboek wil ik dit verslag graag afsluiten nl:

De jubilerende Plaggenmeijers hebb’n de schadd’n nog neet dreuge. Hol de bene d’r onder en de gang d’r in!

Hendrien Temmink

Foto’s: Berthil Beumer