Jubileum vervolg

Activiteiten in het kader van ons 75-jarig jubileum

In 2020 bestond onze folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers 75 jaar! Dat is een feestelijke gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het bestuur wilde dan ook aan dit jubileum op verschillende manieren aandacht besteden. Zo waren ze bezig met de organisatie van enkele evenementen waaronder een dansfestival en een reünie voor zowel leden en oud-leden van De Plaggenmeijers als voor oud-leden van de kinderdansgroep De Drèjtöllekes. 

Door de coronamaatregelen kon dit alles in 2020 geen doorgang vinden.

Begin dit jaar zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor het festival; de ontwikkelingen rond het coronavirus leken
een festival zonder maatregelen mogelijk te maken. Helaas is het niet zo
gegaan. De maatregelen zijn aangescherpt en we hebben onze oefenavonden weer
moeten stoppen.

Daarom hebben we besloten niet door te gaan met de
organisatie, ook al kunnen de oefenavonden inmiddels weer doorgang vinden. Heel jammer, omdat we het erg leuk gevonden zouden hebben jullie
allemaal weer te ontmoeten om samen te dansen en herinneringen op te halen.

Op 9 oktober is er wel een feestdag voor alle leden, deze krijgen hierover nog nader bericht.

De boekpresentatie op 12 september a.s. gaat wel door, vanwege de geldende maatregelen zal dit een besloten bijeenkomst zijn bij Café Kerkemeijer in Rekken, alleen toegankelijk voor leden en genodigden.