Jubileum vervolg

Activiteiten in het kader van ons 75-jarig jubileum

In 2020 bestaat onze folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers 75 jaar! Dat is een feestelijke gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het bestuur wilde dan ook aan dit jubileum op verschillende manieren aandacht besteden. Zo waren ze bezig met de organisatie van enkele evenementen waaronder een dansfestival en een reünie voor zowel leden en oud-leden van De Plaggenmeijers als voor oud-leden van de kinderdansgroep De Drèjtöllekes. 

Door de coronamaatregelen kon dit alles in 2020 geen doorgang vinden.

Begin dit jaar zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het festival; de ontwikkelingen rond het coronavirus leken een festival zonder maatregelen mogelijk te maken. Helaas is het niet zo gegaan. De maatregelen zijn aangescherpt en we hebben onze oefenavonden weer moeten stoppen.

Daarom hebben we besloten niet door te gaan met de organisatie. Heel jammer, omdat we het erg leuk gevonden zouden hebben jullie allemaal weer te ontmoeten om samen te dansen en herinneringen op te halen.

De boekpresentatie op 12 september a.s. gaat wel door. Het aantal aanwezigen zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Nadere informatie volgt.