Jubileum

Een 75-jarig jubileum met een internationaal dansfestival, reünie en jubileumboek

In 2020 bestaat onze folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers 75 jaar! Dat is een feestelijke gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het bestuur wilde dan ook aan dit jubileum op verschillende manieren aandacht besteden. Zo waren ze bezig met de organisatie van enkele evenementen waaronder een dansfestival en een reünie voor zowel leden en oud-leden van De Plaggenmeijers als voor oud-leden van de kinderdansgroep De Drèjtöllekes. Door de maatregelen rond het coronavirus heeft het festival niet plaats kunnen vinden. We hopen dit te verschuiven naar 2021. Ook de reünie wordt verschoven naar 2021.

In het kader van het jubileum zijn vanaf maart 2019 enkele leden van onze dansgroep, onder leiding van amateurhistoricus Peter Rutgers uit Eibergen, druk doende met het schrijven van een boek over onze dansgroep. In dat jubileumboek besteden wij aandacht aan de oprichting in 1945 van De Plaggenmeijers, aan die van de kinderdansgroep De Drèjtöllekes in 1987, aan de optredens in binnen- en buitenland sindsdien, maar ook aan de geschiedenis van het folkloristische dansen in het algemeen, aan de muziek en de kleding én aan onze contacten met andere dansgroepen in de regio en de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Dit alles rijk geïllustreerd met herinneringen en ervaringen en natuurlijk ook met heel veel foto’s. Het bestuur en de schrijfgroep hopen een mooi boek voor eenieder die geïnteresseerd is in folkloristisch dansen te kunnen samenstellen.

Dit boek zal tijdens de reünie feestelijk worden gepresenteerd. Tijdstip is dus afhankelijk van de mogelijkheden in het kader van de maatregelen rondom corona.